Ein Brandiau

Bwydlyn Butchers

Cigyddion Bwydlyn

Mae Bwydlyn yn cynnig ystod cyfradd gyntaf o gig i’w gwsmeriaid. Gyda peiriannau, technoleg a ystafelloedd torri o’r radd flaenaf, mae gan ein cigyddion y gofod a’r offer paratoi gorau. Mae ansawdd a chysondeb yn hollbwyasig drwy’r amser.

Gweld pamffled

Brongain Farms

Cyflenwir gan Wasanaeth Bwyd Harlech yn unig

Mae fferm Brongain yng Nghanolbarth Cymru yn cynhyrchu hyd at 1000 y flwyddyn o wartheg Aberdeen Angus sy’n cael eu bwydo ar laswellt. Mae datblygu system gynaliadwy o gynhyrchu cig eidion yn un o’u prif flaenoriaetau a dyma pameu bod wedi sefydlu fferm Brongain fel uned ymchwil a chanolfan o ragoriaeth.

Gweld pamffled

Brongain Farms

Expo

Expo Gwasanaeth Bwyd

Ein harddangosfa gwasanaeth bywd flynyddol yn Venue Cymru, Llandudno

Bydd gan cogyddion, archebwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant ar hyd a lled y diwydiant gwasanaeth bwyd yn cael y cyfle i weld, blasu a samplo popeth sydd yn ynewydd ar gyfer y tymor i ddod. Gall cwsmeriaid hefyd fanteisio ar yr arbedion enfawr sydd i’w gwneud dros y ddau ddiwrnod.

Darganfod mwy